Redactor Șef

Profesor universitar dr. Sorin Liviu Damean
(Universitatea din Craiova, Departamentul de Istorie)