ULTIMUL NUMĂR – APRILIE 2023 – ANUL XXVIII, NR. 1(43)/2023

coperta anale editabil 2023_page-0002

PRIMELE PAGINI
CUPRINS
ÎNTREAGA APARIȚIE

Mircea Negru, A POTTERY KILN DISCOVERED IN THE ROMAN PERIOD SITE FROM REȘCA-ROMULA
Liviu Marius Ilie, ACUMULAREA ȘI RISIPIREA AVERII: DISPUTE PATRIMONIALE ÎNTR-O FAMILIE DIN MEHEDINȚI (SEC. XVII – XVIII) (I)/GATHERING AND WASTING FORTUNE: PATRIMONIAL LITIGATIONS IN A FAMILY FROM MEHEDINȚI (17TH – 18TH CENTURIES) (I)
Marilena Rizescu, U.S. TRADE STRATEGY (1913-1930): THE STRENGTHS AND WEAKNESSES OF THE INTERNATIONAL ECONOMIC STRUCTURE
Mihai Ghițulescu, GH. I. BRĂTIANU ȘI N. IORGA. DESPRE GÂLCEAVA ISTORICILOR ÎN POLITICĂ (1931-1932)/GH. I. BRĂTIANU AND N. IORGA.
ON THE HISTORIANS’ CONFLICT IN POLITICS (1931-1932)

Alexandru Iordache, THE LEGIONARY INSURGENCY OF JANUARY 1941 IN BUCHAREST – NEW ARCHIVE DISCLOSURES
Nadine Carole Ngon, THE ISSUE OF RECOGNITION OF AFRICAN HERITAGE IN BRAZIL IN THE 20TH CENTURY
Piotr Magier, RESEARCH ENVIRONMENT OF THE INSTITUTE OF PEDAGOGY OF THE JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN
Nathalie Patience Medjo II, THE CAMEROONIAN SUPPORT STRUCTURES FOR THE NEGOTIATION OF THE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN CAMEROON AND THE EUROPEAN UNION. 2003- 2018
Bogdan Petru Niculică, „Cronica de la Iași”. Profesorul și arheologul Nicolae Ursulescu la 80 de ani
Cristian-Iulian Ceacîru, Tatiana Niculescu: Regina Maria: ultima dorință, București: Cetatea de Scaun, 2021, 166 p.