Despre noi

A.U.C.I. (Analele Universității din Craiova. Istorie) este o revistă care apare de două ori pe an, publicată de Facultatea de Științe Sociale (colectivul de la specializarea Istorie) a Universității din Craiova.

A.U.C.I. este o publicație academică recenzată de experți, adresată profesorilor și cercetătorilor interesați de studiul istoriei. A.U.C.I. sprijină și abordările interdisciplinare ale istoriei, vizând următoarele domenii: istorie, relații internaționale, studii europene, științe politice, filosofie, teologie, geografie, drept internațional, precum și alte științe socio-umane. Primul număr al revistei va fi publicat în luna aprilie, iar al doilea număr va fi publicat în luna noiembrie, la Editura Universitaria din Craiova, România.

A.U.C.I. oferă acces gratuit la toate numerele sale (2 numere/an).

A.U.C.I. este publicată fără întrerupere din anul 1996. Începând cu numarul 1(23)/2013,

A.U.C.I. oferă textele integrale în limbile engleză, franceză, germană, italiană sau spaniolă. Autorii își asumă răspunderea pentru ideile exprimate în materialele publicate. Drepturile de autor sunt deținute de către Departamentul de Științe Sociale al Universității din Craiova.

Apariții pe număr: 200 de exemplare.