Colegiul de Redacție

Prof.univ.dr. Francesco Guida – Universitatea Roma Tre (Italia)
Prof.univ.dr. Bruce A. Little – Universitatea Wake Forest, Carolina de Nord (SUA)
Prof.univ.dr. Alexandru Avram – Universitatea din Le Mans (Franța)
Prof.univ.dr. Iakovos Michailidis – Universitatea Aristotel, Salonic (Grecia)
Prof.univ.dr. Jan Bureš – Universitatea Metropolitană, Praga (Cehia)
Prof.univ.dr. Petr Just – Universitatea Metropolitană, Praga (Cehia)
Prof.emerit Luc de Vos – Academia Regală Militară, Bruxelles (Belgia)
Prof. Apostolos Patelakis – Institutul de Studii Balcanice, Salonic (Grecia)
Prof.univ.dr. Octavian Țîcu – Universitatea Liberă Independentă din Chișinău (Republica Moldova)
Acad. Dan Berindei – Academia Română
Prof.univ.dr. Ștefan Păun (Universitatea „Hyperion”, București, România)
Prof.univ.dr. Corneliu Mihail Lungu (Universitatea din Craiova, România)
Conf.univ.dr. Lucian Amon (Universitatea din Craiova, România)

Secretar de redacție:
Conf.univ.dr. Constanțiu Dinulescu (Universitatea din Craiova, România)

Redactor:
Conf.univ.dr. Marusia Cîrstea (Universitatea din Craiova, România)