Peer-Review

Fiecare articol prezentat spre publicare, urmează a fi recenzat de către doi specialiști în domeniu, în sistemul blind-peer-review și avizat de Colegiul de Redacție.

Răspunsul pentru admiterea materialelor va fi adus la cunoștința autorilor în termen de 20 de zile.

Manuscrisele nu sunt înapoiate autorilor în caz de nepublicare.

Colegiul de Redacție își rezervă dreptul de a selecta acele studii și articole care se dovedesc a fi contribuții originale în domeniul cercetării istorice.